Bestuurslid strateeg circulaire economie

4 uur per maand

Wil jij een bijdrage leveren om de textielindustrie duurzamer en socialer te maken? BORO*ATELIER is op zoek naar nieuwe bestuursleden om onze stichting strategisch te komen versterken en mede toezicht te houden. 

Over BORO*ATELIER

BORO*ATELIER is een sociaal en duurzaam textielatelier in Amsterdam-West. In het atelier worden onze deelnemers opgeleid in de ambachten naaien, verven en zeefdrukken. Onze doelgroep bestaat uit statushouders, vrijwilligers en herintreders op de arbeidsmarkt. In het atelier wordt gewerkt voor opdrachtgevers met een duurzame missie. We specialiseren in natuurlijk en circulair verven met planten, GFT-afval en andere reststromen. 

Context 

BORO*ATELIER is flink aan het groeien en heeft een duidelijke ambitie geformuleerd voor de komende jaren. Waar we het de afgelopen jaren financieel zwaar hebben gehad, mede door Covid, ligt er nu een goede basis en is er een sterk team aangetrokken om onze doelstellingen te realiseren. Daarom zoeken we twee nieuwe bestuursleden die passen bij de huidige fase waar BORO*ATELIER zich in bevind. 

  • BORO*ONTWIKKELT is de sociale tak van ons atelier waarmee we deelnemers helpen om een volgende stap te zetten naar werk of opleiding.
  • BORO*MAAKT is de productiekant van het atelier; het uitvoeren van naai- en verfopdrachten.
  • BORO*INNOVEERT betreft onderzoek en experimenten naar natuurlijk en circulair verven zodat de gehele textielsector duurzamer kan worden. 

Bestuurslid Strateeg Circulaire Economie

Voor deze functie zoeken we iemand met een stevig profiel en een sterk netwerk in de circulaire economie en duurzaamheidssector. 

Binnen ons strategisch plan ligt een grote doelstelling om echt als een sociale onderneming te opereren, minder afhankelijk van subsidies en met een groter percentage aan inkomsten vanuit de omzet van de productieafdeling BORO*MAAKT. Hiernaast willen we vanuit BORO*INNOVEERT op grotere schaal bijdragen aan innovaties op het gebied van natuurlijk en circulair verven. 

Voor beide doelstellingen zoeken we iemand die onze directie als bestuurslid komt versterken met het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak en het leggen van verbinding met strategische partners. Met strategische partners bedoelen we partijen uit het bedrijfsleven, publieke instellingen, de grotere non-profit organisaties of overheden. Het doel is niet om alleen meer te verkopen, maar juist ook om een relatie aan te gaan met mogelijke ontwikkelpartners die mee kunnen werken aan innovatieve, circulaire productie- mogelijkheden met een kloppend verhaal. 

Ter voorbeeld; een samenwerking met de Keukenhof die bloem- en textielafval aan ons levert, waar wij producten mee maken van hoge kwaliteit, gekleurd met hun eigen reststromen, voor verkoop in de merchandise winkel op de Keukenhof.

We zoeken iemand die meedenkt over geschikte partijen om te benaderen, de beste aanpak en formulering van een prikkelend aanbod. Je bent bereid om contacten beschikbaar te stellen en waar mogelijk een warme introductie te doen, of misschien zelfs mee te gaan naar een eerste gesprek. 

Idealiter voldoe je aan het volgende profiel; 

  • Je vindt het leuk om jouw kennis en ervaring in te zetten om een kleine onderneming met een sociale en duurzame missie te helpen groeien.
  • Je hebt een groot netwerk binnen de circulaire economie en deelt graag jouw contacten en kennis.
  • Je bent een strateeg met helikopter-overzicht.
  • Je hebt ervaring met het sluiten van samenwerkingsverbanden tussen partijen vanuit verschillende sectoren. 
  • Je hebt passie voor impactvol ondernemerschap. 

Wat kan je verwachten?

Je gaat deel uitmaken van een onbezoldigd bestuur van een kleine organisatie met grote ambitie. Binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid zijn/ haar eigen expertise en focuspunt, zoals binnen deze functie als Strateeg Circulaire Economie. 

Hiernaast zijn er de standaard rollen die binnen de stichting vervuld moeten worden, zoals die van Penningmeester (bezet), Secretaris (aftredend), Voorzitter (aftredend) en Algemeen Lid (open, niet wettelijk verplicht). Voor deze functie is een rol als Voorzitter de meest logische keuze, maar dit hoeft niet en kan in overleg met het gehele bestuur worden afgesproken. 

Het bestuur heeft zowel een adviserende rol als een toezichthoudende functie. Als bestuurslid ben je samen met de directie verantwoordelijk voor goed bestuur en het voldoen aan alle wet- regelgeving en contractuele verplichtingen. 

Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen in een online of offline vergadering. Elk lid pakt rondom de vergaderingen zaken op die passen bij zijn/haar rol en expertise. 

Wij zorgen ervoor dat ons werk gaat leven en jij daar deel van gaat uitmaken. Dit doen we door nieuwtjes en updates te delen en je uit te nodigen voor workshops, kerstborrels, teamactiviteiten of om gewoon een keer de vaste dinsdagmiddag-soep mee te komen opsmikkelen met het team en alle deelnemers in het atelier.

Interesse?

Mail ons met een korte motivatie en link jouw up-to-date LinkedIn profiel naar manon@boromini.com. Bellen voor meer informatie kan natuurlijk ook via 06 8396 6943. 

We kijken ernaar uit om kennis te maken!