Klachtenformulier

Dit formulier is er voor iedereen die een formele klacht wil indienen bij/tegen BORO*ATELIER. In ons klachtenmanagement beleid is te lezen hoe wij deze klacht zullen afhandelen. De persoon die  de klacht indient noemen we “de klager”.  

Gegevens in te vullen door de klager:  

Gegevens klager

Voor- en achternaam:

Adres: 

Telefoon: 

Email: De omschrijving van de klacht: Datum:  

Plaats:  

Handtekening van de klager:  

Wijze van indienen klacht 

De klager vult het klachtenformulier in en stuurt deze naar info@boroatelier.nl of levert deze af op  ons vestiging-/ postadres op Ferdinand Huyckstraat 24 – 26, 1061 HW Amsterdam. 

Gegevens in te vullen door BORO*ATELIER 

De klacht is ontvangen door: 

De klacht is ontvangen door

Voor- en achternaam:

Functie: 

Telefoon: 

Email: De klacht is behandeld door:  

Persoon 1: 

Voor- en achternaam:

Functie: 

Telefoon: 

Email: Persoon 2 (optioneel): 

Voor- en achternaam:

Functie: 

Telefoon: 

Email: Omschrijving van de procedure na ontvangst van de klacht en registratie van alle communicatie  met de klager. Datum:  

Plaats:  

Handtekening van de behandelaar van de klacht: