Bestuurslid human resources

4 uur per maand

Wil jij een bijdrage leveren om de textielindustrie duurzamer en socialer te maken? BORO*ATELIER is op zoek naar nieuwe bestuursleden om onze stichting strategisch te komen versterken en mede toezicht te houden. 

Over BORO*ATELIER

BORO*ATELIER is een sociaal en duurzaam textielatelier in Amsterdam-West. In het atelier worden onze deelnemers opgeleid in de ambachten naaien, verven en zeefdrukken. Onze doelgroep bestaat uit statushouders, vrijwilligers en herintreders op de arbeidsmarkt. In het atelier wordt gewerkt voor opdrachtgevers met een duurzame missie. We specialiseren in natuurlijk en circulair verven met planten, GFT-afval en andere reststromen. 

Context 

BORO*ATELIER is flink aan het groeien en heeft een duidelijke ambitie geformuleerd voor de komende jaren. Waar we het de afgelopen jaren financieel zwaar hebben gehad, mede door Covid, ligt er nu een goede basis en is er een sterk team aangetrokken om onze doelstellingen te realiseren. Daarom zoeken we twee nieuwe bestuursleden die passen bij de huidige fase waar BORO*ATELIER zich in bevind. 

  • BORO*ONTWIKKELT is de sociale tak van ons atelier waarmee we deelnemers helpen om een volgende stap te zetten naar werk of opleiding.
  • BORO*MAAKT is de productiekant van het atelier; het uitvoeren van naai- en verfopdrachten.
  • BORO*INNOVEERT betreft onderzoek en experimenten naar natuurlijk en circulair verven zodat de gehele textielsector duurzamer kan worden. 

Bestuurslid Human Resources

Voor deze functie zoeken we iemand met goede up-to-date kennis van personeelszaken, de verplichtingen van de werkgever, en het gestructureerd inrichten van operationele processen. 

Het team van BORO*ATELIER is afgelopen jaar flink gegroeid, met meer mensen in loondienst en meer deelnemers, vrijwilligers en stagiaires om te begeleiden op de werkvloer. Hiernaast hebben we recentelijk een aanbesteding toegekend gekregen vanuit de WMO, om dagbestedings- en meewerkplekken te bieden. Dit gezamenlijk betekent dat de procedures op de werkvloer strakker geregeld moeten worden, we goed moeten monitoren of we voldoen aan alle wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen, en of we mogelijke risico’s voldoende hebben afgedekt. 

Tegelijkertijd willen we blijven opereren als een creatieve en persoonlijke sociale onderneming die snel wendbaar is. Het behoudt van onze werkwijze en waarden is hierin zeer belangrijk. Dit vraagt dus om een goede balans. 

Idealiter voldoe je aan het volgende profiel; 

  • Je vindt het leuk om jouw kennis en ervaring in te zetten om een kleine onderneming met een sociale en duurzame missie te helpen groeien.
  • Je hebt kennis van Human Resources en daarmee verband houdende operationele zaken en verplichtingen. 
  • Je hebt ervaring met het opstellen van beleid om te voldoen aan wet- en regelgeving en procedures om deze na te leven. 
  • Je begrijpt dat een kleine sociale onderneming niet hetzelfde functioneert als een grote organisatie, en weet de vertaalslag te maken naar onze context. 
  • Je hebt een coachende houding. Deze rol vraagt niet van je om de uitvoering in te duiken, maar vooral mee te sturen en feedback te geven. 

Wat kan je verwachten?

Je gaat deel uitmaken van een onbezoldigd bestuur van een kleine organisatie met grote ambitie. Binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid zijn/ haar eigen expertise en focuspunt, zoals binnen deze functie op Human Resources. 

Hiernaast zijn er de standaard rollen die binnen de stichting vervuld moeten worden, zoals die van Penningmeester (bezet), Secretaris (aftredend), Voorzitter (aftredend) en Algemeen Lid (open, niet wettelijk verplicht). Voor deze functie is een rol als Voorzitter de meest logische keuze, maar dit hoeft niet en kan in overleg met het gehele bestuur worden afgesproken. 

Het bestuur heeft zowel een adviserende rol als een toezichthoudende functie. Als bestuurslid ben je samen met de directie verantwoordelijk voor goed bestuur en het voldoen aan alle wet- regelgeving en contractuele verplichtingen. 

Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen in een online of offline vergadering. Elk lid pakt rondom de vergaderingen zaken op die passen bij zijn/haar rol en expertise. 

Wij zorgen ervoor dat ons werk gaat leven en jij daar deel van gaat uitmaken. Dit doen we door nieuwtjes en updates te delen en je uit te nodigen voor workshops, kerstborrels, teamactiviteiten of om gewoon een keer de vaste dinsdagmiddag-soep mee te komen opsmikkelen met het team en alle deelnemers in het atelier.

Interesse?

Mail ons met een korte motivatie en link jouw up-to-date LinkedIn profiel naar manon@boromini.com. Bellen voor meer informatie kan natuurlijk ook via 06 8396 6943. 

We kijken ernaar uit om kennis te maken!